Bilder - Berättelser

Har Du några bilder eller någon

berättelse som Du tror skulle

platsa här  sidan  hör

av dig.

Maila This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Start

Havdhem-056a

 Havdhem-index-01b

Havdhem-002Havdhem socken ligger på södra Gotland och är en grön och lummig socken.

Här finns bl.a. en speceriaffär med postkontor, en järnaffär, 2 bilverkstäder och kiosken har återuppstått. I Havdhem skola går barnen i klasserna 1-6. Här finns en hel del småföretagare såsom Havdhem EL, Mathssons svets & smide.

En gång i tiden fanns här banker, kommunalkontor, poliskontor, urmakare, skoaffär, klädesaffär, järnvägshotell och mycket annat.

 

Havdhems sockenbokskommitté kom 1972 ut med boken "Boken om Havdhem".
I den finns en hel del gårdsforskning, men alla gårdar som funnits och småställen är ej med.

I boken finns även berättelser från gångna tider. Alla berättelser kom inte med så jag har tagit med en del av dessa på den här sidan.

 

 

 

 

 

Havdhem-004Havdhem-005

Flygfoto-Havdhem 

 

2010-havdhem-skolan-01