Bilder - Berättelser

Har Du några bilder eller någon

berättelse som Du tror skulle

platsa här  sidan  hör

av dig.

Maila This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Amerikabreven

1909 den 26 maj åkte Nils Ernst Klasson till Amerika.
Ernst var född 1891-02-14 vid Hemöstris i Havdhem. Han gifte sig med Arvida.
Ernst och Arvida fick tre barn:
Theodor, Nils och Elsie.
Av amerikabrev framgår att familjen var bosatt i East Hartford, Connecticut.
Ernst och Arvida skrev hem till Ernst syster Anna vid Hemöstris i Havdhem.

2009-ernst-classons-familj-01

Från vänster: Teddie, Ernst, Arvida, Nils hustru Glenna, 
Elsies man Roice, Teddies hustru. De sittande barnen är okända

2009-ernst-classon-och-fru-02

2009-amerikabrev-ernst-01

2009-01-amerikabrev-ernst-01