Bilder - Berättelser

Har Du några bilder eller någon

berättelse som Du tror skulle

platsa här  sidan  hör

av dig.

Maila info@havdhem.se

Anslagstavla

 

Konsert-03

 

 

Konserter-01

 

 

 

Läs mer om Havdhem och alla andra socknar på Gotland på Bygdeband www.bygdeband.se . Här kan du även läsa om andra platser i hela Sverige.

 

Bygdeband

 

Bygdeband är en rikstäckande föreningsdriven databas för lokalhistoriskt material. Föreningar som är anslutna till Sveriges hembygdsförbund kan i Bygdeband göra fotografier, dokument och berättelser mm tillgängliga för allmänheten. Havhems Hembygdsförening har under några år arbetat med Bygdeband och är du intresserad av att se vad som finns där i nuläget så gå in på adressen www.bygdeband.se. Där letar du upp Gotland och får då fram de hembygdsföreningar på Gotland som arbetar med Bygdeband. Bland dessa hittar du Havdhems Hembygdsförening och där kan du vandra

runt mellan gårdarna i socknen, människor som bott här och titta på de bilder som är inlagda. Alla är välkomna att bidra med fotografier eller andra uppgifter för att komplettera det material som finns idag.

Har du material att bidra med eller några frågor eller funderingar så hör av dig hit. info@havdhem.se