Bilder - Berättelser

Har Du några bilder eller någon

berättelse som Du tror skulle

platsa här  sidan  hör

av dig.

Maila This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

De första bil- och motorcykelägarna i Havdhem

År 1920 köpte verkstadsägaren Rudolf Jacobsson Spenarve den första Automobilen i Havdhem. Det var en "Briscoe" med registreringsnummer 51. Verkstadsarbetaren Martin Jacobsson Spenarve var hans chaufför.
  Samma år köpte Herman Levander Rosarve, Jacob Levander Bols och stationsinspektör Seth Alfvegren en bil tillsammans. Det var en "Chewroleth" med nummer 76. Jacob Levanders körkort hade nr 125.

Handlare Gustaf Blomquist hade den tredje bilen, en "Ford" med nummer 121.

Järnhandlarna Bröderna Pettersson köpte något senare en "Thulin".

Rudolf Jacobsson Spenarve, Birger Cederlund Nickarve, Herman Mattsson Rosarve och August Jakobsson Allmungs var de första motorcykelägarna. De hade stora motorcyklar med sidovagnar.

Uppgiftslämnare Henrik Levander Bols.

 
2009-bilen-02