Biodling i Havdhem

bihus-05 kopia  Dessa anteckningar avser i första hand att uppteckna förekomsten av bisamhällen i den gamla tiden före ramkupornas tid. Dvs. då bina var i halmkupor i öppna bihus.
Vid Stora Allmungs hos Christoffer Allmodin fanns bihus och bin till 1880. 
 bihus-06 kopia
 Bihus med halmkupor fanns till in på 1900-talet hos: 
  
Matts Levander Lilla Allmungs
Per Hedergren Gimbrings
Per Olsson Gimbrings
Wilhelm Lindqvist Solstäder
Karolina Snöbom Snovalds
Per Cederlund Kälder
Jacob Larsson Rangvalds
Per Pettersson Sigters
....? ....? Hajslunds
Mattias Mattsson Rosarve
Jacob Jacobsson Snevide
Per Lagergren Libbenarve
Per Levander Lilla Allmungs
Lars Hansson Gimbrings
Olof Olofsson Gimbrings
Fridolf Ahlin Rommunds
Olof Havdelin Kulle 2-3 samhällen
Karl Rosendahl Kälder
Karl Levander Bols 
ca 10 samhällen

Per Pettersson Hajslunds
Per Rosendahl Rosarve
August Jacobsson Rosarve
Arvid Klasson Libbenarve
Per Larsson Libbenarve
 Bihus med halmkupor fanns till in på 1900-talet hos: 
Felix Olsson Gimbrings
Per Levander Lilla ALlmungs
Albert Melin Allmungs
Einar Östergren Snevide
Karl Cederlund Kälder
Karl Kviberg Anningåkre
Evald Larsson Sigters
Edvin Lindqvist Solstäder
Hilding Hultkvist Allmungs
Hugo Johansson Spenarve
Einar Andrsson Antarve
Gösta Johansson Kälder
Thomas Larsson Kvinnegårde

 
Upptecknat i januari 1968 av:
Wera Johansson Snevide, Bertil Havdelin Kulle, Edvin Lindqvist Solstäder.
bikupor kopia