Bilder - Berättelser

Har Du några bilder eller någon

berättelse som Du tror skulle

platsa här  sidan  hör

av dig.

Maila This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Blomqvists affär och magasin

 

havdhem-socken-blomqvist-01 kopia

Blomqvists affär och magasin i Havdhem. Byggt ca 1912 av handlaren Charles Blomqvist. Allt är numera rivet och 1982 byggdes här hyreslägenheter.

havdhem-socken-blomqvist-02 kopiahavdhem-socken-blomqvist-03 kopia

 Magasinet - Affären

 havdhem-socken-blomqvist-06 kopiahavdhem-socken-blomqvist-07 kopia

 

havdhem-socken-blomqvist-08 kopia

Året är 1938 eller 1939

Barnen på bilden är från vänster Sven, Karl och
Ann-Marie Blomqvist.
Övriga personer är från vänster Anna Blomqvist,
Inga-Britt Pettersson, affärsbiträde Wera Larsson, försteman Torsten Ronander, hushållsbiträde Gerti Karlström, packhuskarl Karl Lyberg.

Bilderna kommer bl.a. från Trygve Jacobssons fotosamling