Bondetåget i Stockholm 1914

Omkring 31,000 svenska män deltog i Bondetåget i Stockholm den 6 februari 1914, därav var 400 från Gotland.

bild-02-bondetaget-1914 kopia

 Deltagande Havdhembor:

K.J. Levander Bols
Mattias Krusell Korsby
Per Cederlund Kälder
Oskar Cederlund Kälder
Albert Johansson Kälder
Per Levander Hajslunds
Mattias Jakobsson Rosarve
Herman Levander Rosarve
Karl Söderlund Allmungs
Emanuel Larsson-Malmström Allmungs
Gustaf Pettersson Kvinnegårde
Axel Pettersson Burge
Karl Hultqvist Burge
Hans Hansson Anningåkre
Jakob Mathsson Snovalds
Fredrik Pettersson Allmungs

Det finns troligen ingen förteckning på vem som var  med. Vid efterforskningar har dessa namn omtalats, kanske finns det någon mera.
Alla dessa är nu döda, men minnen ifrån resan och upplevelserna i Stockholm, som de ofta talat om, levde kvar bland de anhöriga.

Nedtecknat av Wera Johansson, Snevide 1970

Länktips:http://sv.wikipedia.org/wiki/Bondetåget