Bilder - Berättelser

Har Du några bilder eller någon

berättelse som Du tror skulle

platsa här  sidan  hör

av dig.

Maila info@havdhem.se

Bygdegården

Rubrik Havdhemsbygdegardsforening  03

Välkomna till Havdhems bygdegård

Vi har nu installerat en videokanon.
Bygdegården hyr ni genom Bröderna Pettersson tel 0498-48 14 00
 
Vill ni bli medlem i Havdhems bygdegårdsförening så betalar ni 150 kr/familj BG 5605-5130
 
Styrelsen Havdhems bygdegårdsförening

 

Havdhems bygdegårdsförening har årsmöte den 16 februari kl.19 i bygdegården.
Vi bjuder på semla. välkomna önskar Havdhems bygdegårdsförening.

 

-------------------------- 

 

Melodikryss i

Havdhem bygdegård

 

Lördagen den 7 mars kl. 18.00

Det blir ett levande melodikryss. Du köper spelplaner på plats och kan vinna fina priser.

 

Efteråt så serveras det en enklare middag för 50 kr

Anmälan till Ingela Mathsson 070-5461545

eller mail: ingela@hansson.tc

för att endast delta på melodikrysset ingen anmälan

Riksteatern kommer till Havdhem bygdegård tis den 31 mars kl18.30.

Det bjuds på soppa o kaffe. Kostnad 190 kr.
Teatern heter "Jag kommer här ifrån".

Anmälan till Ingela Mathsson 070-5461545

Bygdegarden 2008 04 22 01