Bilder - Berättelser

Har Du några bilder eller någon

berättelse som Du tror skulle

platsa här  sidan  hör

av dig.

Maila info@havdhem.se

Efterlysning

DamvelocipedTisdagen den 2 Oktober 1917. Polisunderrättelser. 


Den 26/9 d. å. på stortorgdagen vid Sandesrum, Grötlingbo, bortstals från drängen K. Persson i Rosarve, Havdhem, en damvelociped av Viklunds fabrikat »Polhem 1», svartlackerad, med bruna skenor och stänkskärmar av trä med gula ränder, »Tor pedo » -frihjulsnav, förnicklade Huskvarna-pedaler för herrvelociped, stoppad brun lädersadel samt väl bibehållna gummiringar.
Tjuven okänd.
Medd. av krlm. Lindström i Gottlands S. fögd. 5. distrikt.

 

 

Länkar.
http://sv.wikipedia.org/wiki/Cykel 
http://www.cykelhistoriska.se/