Bilder - Berättelser

Har Du några bilder eller någon

berättelse som Du tror skulle

platsa här  sidan  hör

av dig.

Maila This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Efterlysning

DamvelocipedTisdagen den 2 Oktober 1917. Polisunderrättelser. 


Den 26/9 d. å. på stortorgdagen vid Sandesrum, Grötlingbo, bortstals från drängen K. Persson i Rosarve, Havdhem, en damvelociped av Viklunds fabrikat »Polhem 1», svartlackerad, med bruna skenor och stänkskärmar av trä med gula ränder, »Tor pedo » -frihjulsnav, förnicklade Huskvarna-pedaler för herrvelociped, stoppad brun lädersadel samt väl bibehållna gummiringar.
Tjuven okänd.
Medd. av krlm. Lindström i Gottlands S. fögd. 5. distrikt.

 

 

Länkar.
http://sv.wikipedia.org/wiki/Cykel 
http://www.cykelhistoriska.se/