Bilder - Berättelser

Har Du några bilder eller någon

berättelse som Du tror skulle

platsa här  sidan  hör

av dig.

Maila This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Folkmängd i Havdhem 1749-1855

1749 480 st 1790 530 st
1750 483 st 1795 543 st
1751 500 st 1800 533 st
1752 510 st 1805 585 st
1754 517 st 1810 591 st
1757 509 st 1815 600 st
1760 530 st 1820 625 st
1763 532 st 1825 636 st
1766 516 st 1830 639 st
1769 543 st 1835 664 st
1772 569 st 1840 668 st
1775 593 st 1845 736 st
1785 570 st 1850 728 st
1785 538 st 1855 735 st

2005 318 st