Bilder - Berättelser

Har Du några bilder eller någon

berättelse som Du tror skulle

platsa här  sidan  hör

av dig.

Maila info@havdhem.se

Nutida bilder

Bilder 2000 - 2007

 

Havdhem fran Eke

 

Havdhem-037Havdhem-038

Sudrets Livs (2000) - Spenarve 1:58 (2000)

 

Havdhem-030Snevide kvarn 2000

Libbenarve lammbgift  (2004) - Snevide kvarn (2000)      Havdhem-031Havdhem-034

Gamla Mejeriet  (2000) - Skeppssättning vid Allmungs (2007)

 

Havdhem-010Havdhem-025Havdhem-026Havdhem-027

Vid Lergravar (2004)