Posten i Havdhem 1874 - 1999

Trygve Jakobsson, Havdhem är en av pionjärerna med kartläggning av postanstalterna. Här är hans redovisning av sin hemsockens posthistoria, som han utförde för flera årtionden sedan, nu lätt kompletterad

  

Posten-16Posten kom till Havdhems Prästgård med diligens från Hemse till 1874-01-01, då den första postföreståndaren Carl Gahnström fick sitt kontor i den gamla skolan, som byggdes år 1846 och revs år 1916. Kontoret flyttades 1877. Något foto av Carl Gahnström har ej gått att få fram.

 

 

Fotot av skolan: detalj ur vykort från år 1914.

Posten-08Posten-07Till vänster: År 1874 övertog handlare John Ferdinand Hedin posten i sin affär (se nedan), till vänster på kortet syns endast hörnet och trappan. 

Till höger: Poststationsföreståndare: Mattias Krusell, 1885 - 1899.

 

 

 

Posten-09

Posten-06Posten-05År 1900 flyttades Posten igen, då Karl Klaesson övertog den i sin fastighet (där den sedan länge fanns kvar) till sin död år 1926. Vid väggen står Brita Klaesson.

 

År 1926, då Karl Klaesson dog, övertog hans hustru Henrietta Posten fram till år 1935.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posten-14Posten-15

Posten-10Posten-04År 1935 övertogs Posten av Karl och Henriettas dotter Anna, gift Björkdahl, vars make Allan även var anställd vid Posten som postbiträde.
Ingången på bilden till Posten stängdes och flyttades år 1960 till framsidan.

 

Till höger: Anna och Allan Björkdahl.

Posten-02

Posten i Havdhem hösten år 1960. Från vänster en okänd kund, sedan f.d. föreståndaren Henrietta Klaesson, Allan Björkdahl och föreståndare Anna Björkdahl.

Posten-13Postkontoret i Havdhem fr o m 1993-02-01

Föreståndare Inger och Hans Eriksson
Efter 92 år och 1 månad är posten åter tillbaka i en affär.

Den 14 juni 1999 bytte affären ägare, och därmed också postföreståndare, nämligen Raimo och Rosel Pettersson.
Numera är Torgny Pettersson postföreståndare.

Sveriges första frimärke var 3, 4, 6, 8 och 24 skilling Banco och utkom den 1855-07-01.  Porto för ett brev 20 g. är som följer.
1855-07-01 4 Skilling Banco 1977-03-01 1:15 Kr
1858-07-01 12 Öre 1978-02-01 1:30 Kr
1885-01-01 10 Öre 1980-06-16 1:50 Kr
1918-06-01 12 Öre 1981-06-01 1:65 Kr
1919-07-01 15 Öre 1983-06-01 1:80 Kr
1920-07-01 20 Öre 1984-04-01 1:90 Kr
1922-10-01 15 Öre 1985-02-01 2:- Kr
1942-04-01 20 Öre 1986-02-01 2:10 Kr
1951-06-01 25 Öre 1988-02-01 2:20 Kr
1957-06-01 30 Öre 1989-02-01 2:30 Kr
1962-07-01 35 Öre 1989-10-01 2:40 Kr
1964-07-01 40 Öre 1990-02-01 2:50 Kr
1967-01-01 45 Öre 1992-01-01 2:80 Kr
1969-03-01 55 Öre 1993-01-01 2:90 Kr
1971-10-01 65

Öre

1994-03-01 3:20 Kr
1972-07-01 75 Öre 1995-01-01 3:70 Kr
1975-05-01 90 Öre 1996-01-01 3:85 Kr
1976-02-01 1 Kr 1997-03-01 5:- Kr

Posten-03Posten-01Till vänster: År 1971 gick Anna Björkdahl i pension. Som ny poststationsföreståndare kom Ingrid Bergström.

 

Till höger: Den 13 november 1989 flyttades lantbrevbärarna och sorteringen av posten till Hemses nya kontor. Kvar i Havdhem blev postkassör Gertrud Thomasson fram till 1993-01-29 då Posten lade ner sin verksamhet i Havdhem och Gertrud flyttades till Hemse. Det blev ICA som tog över posten 1993-02-01.

Posten-11Posten-12Till vänster: Posten i havdhem 1874 - 1999-06.

Till höger: Interiörbilder från Havdhemposten den sista veckan.