Snevide kvarn

Hundraårig kvarn ska bli bevarad

           - Av Knut Mattsson -

 

Den väderkvarn som nu restaureras vid Snevide i Havdhem har mer än hundraåriga anor. Enligt tillgängliga handlingar skall kvarnen vara byggd 1833 och för första gången restaurerad 1878.
Den nuvarande restaureringen sker alltså precis 100 år efter den tidigare.

 

Havdhem-051Det är Eric Lindqvist i Havdhem som för Hembygdsföreningens räkning har varit enga-gerad i att den här kvarnen skall komma i ursprungligt skick.
Som en kuriositet och ett tecken på hur penningvärdet ändrats kan nämnas att 1868 var hälften av kvarnen (2 delägare) värd 10 Rmt. 1916 var hela kvarnen värd 100 kronor och den renderade en skatt på 13 öre. De sista som ägde kvarnen gemensamt var Ludvig Hansson och Jacob Jacobsson båda vid Snevide. Så småningom löste Jacob Jacobsson in kvarnen och arvtagare efter honom beträffande kvarnen var sonen Hugo, som dog 1977. Det hade varit hans önskan att kvarnen skulle restaureras och det blev nu brodern Emil som ser till att denna önskan gick i uppfyllelse.
Emil har skänkt tomt och kvarn och en del virke till Havdhems Hembygdsförening samt dessutom donerat en penningsumma. Det är många som varit intresserade medhjälpare nu under restaureringsarbetet bland andra Gösta och Hans Pettersson, Antarve. Rickard och Erik Johansson, Snevide och så har naturligtvis Hembygdsföreningens ordf. varit med när det behövts. Yngve Cederlund, Burs och hans bygglag har svarat för byggnadsarbetet.

Många hjälps åt med restaureringen av Snevide-kvarnen.


GA 1978-12-08