De första traktorägarna i Havdhem

Den första traktorn i Havdhem var en "Avance", inköpt i bolag. Delägare var Herman Hermansson Havor, Johan Jacobsson Allmungs, Herman Levander Rosarve, Karl Levander Bols och Albert Johansson Kälder.
Bolaget upplöstes i början av 1920-talet.

1922 eller 1923 inköpte Johan Jacobsson Allmungs ensam en traktor av märket "Lanson".

August Jacobsson Allmungs införskaffade traktor år 1926, av märket Ford.

Anders Hermansson Havor inköpte en "Fordson" år 1938.

År 1939 kom andra världskriget och oljeimporten försvårades, några anbringade gengasagregat på sina traktorer.
När kriget upphörde år 1945 blev traktorn mycket snart en vanlig företeelse på de flesta gårdarna.

Uppgiftslämnare Carl Gustav Carlsson Gimbrings 1971.

 

Länktips:

Ola´s Veteranfordon´s sida

Veterantraktorklubben

traktor-avance-200 kopia