Valnötsträdet vid Libbenarve

valnot-01Under senare delen av 1800-talet växte ett stort valnötsträd i Per Lagergren Libbenarves trädgård, på den plats där Per Lagergren planerade att bygga ett nytt svinhus. Trots sin makas och sina barns böner, högg han ner trädet och byggde svinhuset.
Men till minne av valnötsträdet fick snickarmästar Lundgren från Hablingbo tillverka varsin byrå till Per Lagergrens fyra döttrar.
En av dessa finns kvar vid Libbenarve, en vid Gimbrings, en vid Hulte i Hemse och den fjärde kom till Hogrän.

Nedtecknat 1968 av Svea Carlsson Gimbrings.

 

Lite personuppgifter på personerna här ovan. 


Elias Petter, "Pehr" Lagergren
Född 1846-05-30 i Libbenarve, Havdhem

Gift 1870-10-01

Anna Lena Henrietta Cederlund

Född 1844-01-07 i Nickarve, Havdhem


Barn:

Karl Alfred Lagergren. Född 1870-12-15 i Libbenarve, Havdhem

Anna Maria Amalia Lagergren. Född 1872-09-25 i Libbenarve, Havdhem

Hilda Amanda Lagergre. Född 1874-03-02 i Libbenarve, Havdhem

Selma Karolina Lagergren. Född 1876-05-11 i Libbenarve, Havdhem

Emma Kristina Lagergren. Född 1879-02-24 i Libbenarve, Havdhem