Vy över Snevide

havdhem-socken-snevidevy-bild-01


Notera:
- Torsten Nilssons nya hus är ännu inte byggt, utan det gamla trähuset 
(som troligen är byggt på 1880-talet) står där.
- Bölske gårds ladugård finns kvar.
- Inget vattenverk vid Snevide kvarn.
- Höstackarna. Inga vita rundbalar här inte.
- Gamla vägsträckningen syns tydligt.
- Lindströms hus har ännu inte blivit reveterat.

På 1950-talet användes Bölske Statarbostad som sädesmagasin.
Det lagrades säd på alla tre våningarna. På nedervåningen stod en kvarn.
Bölske gård stod då obebott.