Bilder - Berättelser

Har Du några bilder eller någon

berättelse som Du tror skulle

platsa här  sidan  hör

av dig.

Maila This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Vy över Snevide

havdhem-socken-snevidevy-bild-01


Notera:
- Torsten Nilssons nya hus är ännu inte byggt, utan det gamla trähuset 
(som troligen är byggt på 1880-talet) står där.
- Bölske gårds ladugård finns kvar.
- Inget vattenverk vid Snevide kvarn.
- Höstackarna. Inga vita rundbalar här inte.
- Gamla vägsträckningen syns tydligt.
- Lindströms hus har ännu inte blivit reveterat.

På 1950-talet användes Bölske Statarbostad som sädesmagasin.
Det lagrades säd på alla tre våningarna. På nedervåningen stod en kvarn.
Bölske gård stod då obebott.